201501221421919125r1sCUiQ32015012214219163874bLsItkH

Barnens Matland inför 2017

Vi har nu drivit projektet i två år - på sammanlagt 28 enheter i tre olika kommuner
2015
- 13 enheter i Växjö kommun
2016
- ytterligare 7 förskolor i Växjö kommun
- 4 förskolor i Moheda (Alvesta kommun)
- 4 förskolor i Karlshamns kommun
 Liknande aktivteter har påbörjats i Tingsryds och Tomelilla kommuner